16 bài học thành công của Donald trump

16 bài học thành công của Donald Trump

bai-hoc-thanh-cong-tu-donald-trump-8

Một người bạn của Trump đã nói với ông như vậy khi hai người trao đổi kinh nghiệm kinh doanh với nhau. Theo đó, khi được giới thiệu một