7 bài học thành công của donal trump

7 bài học thành công từ tỷ phú Donald Trump mà bạn nên học

donald_trump

Kinh doanh là phải đối mặt với rủi ro và luôn luôn có những rủi ro tiềm ẩn. Khi bắt đầu kinh doanh, bạn phải luôn sẵn sàng đón