bài học diễn thuyết

10 bài học diễn thuyết giúp thuyết phục công chúng từ Donald Trump

w620h405f1c1-files-articles-2015-1092782-donaml-trump-dien-thuyet-1446539957030-crop-1446539964695

Điều gì khiến ông trùm bất động sản Mỹ có thể “hấp dẫn” đến vậy đối với công chúng? Theo Sims Wyeth – một diễn giả, nhà huấn luyện