bài học thành công của Donald trump dành cho nhà quản lý

7 bài học thành công của Tổng thống “doanh nhân” Donald Trump dành cho các nhà quản lý

trump2

Khi được hỏi về những sai lầm trong quá khứ, Trump từng nói, “Tôi cố gắng học từ quá khứ, nhưng tôi lập kế hoạch cho tương lai bằng