bài học thành công kinh điển của Donald trump

Những bài học thành công kinh điển của Donald Trump

donald-trump-slide-5

Nhưng, nhắc nhở của Trump về việc nghĩ lớn không có nghĩa là bỏ qua những cơ hội nhỏ đến với bạn. Nhiều khi, ít hơn lại là nhiều