bài học từ cuộc sống của Donald trump

Những bài học đáng nhớ từ cuộc sống của tỷ phú Donald Trump

quyet-dinh-sai-lam

Thoạt tiên, mọi người đều nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi bầu không khí nặng nề nhanh chóng tan biến. Đó là một ví dụ để hướng

Những bài học thành công từ cuộc sống của tỷ phú Donald Trump

phan-boi

 Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể phải trả giá bằng một số sai lầm  nào đó để học được bài học quý giá này. Bây giờ tôi còn