cách làm giàu của Donald trump

Những bài học thành công từ cuộc sống của tỷ phú Donald Trump

phan-boi

 Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể phải trả giá bằng một số sai lầm  nào đó để học được bài học quý giá này. Bây giờ tôi còn