câu nói bất hủ của Donald trump

Những câu nói vô cùng bất hủ của Donald Trump

Republican U.S. presidential candidate Donald Trump enters the Verizon Wireless Arena for a campaign event in Manchester

Tôi chỉ nói những điều dưới đây duy một lần, và nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời mình sang một trang mới, hãy ghi nhớ chúng! Những câu