câu nói đáng nhớ

Những câu nói đáng nhớ mà gia đình Donald Trump dành cho nhau

photo-0-1478850774598

Donald Trump từng chia sẻ: ‘Tôi sẽ nói cho bạn biết những điều tôi đã học được: Nuôi dạy những đứa trẻ rất khó khăn, khó khăn hơn tất