con đường đi của Donald trump

Con đường đi đầy sóng gió mới có được chỗ đứng ngày nay của tỷ phú Donald Trump

4232013-53055-pm-png

Trump gia nhập công ty của cha, chuyên xây dựng nhà thuê cho tầng lớp trung lưu tại một số vùng ở New York. Năm 1971 ông chuyển tới