cuộc đời Donald trump

Tìm hiểu rõ về tiểu sử tỉ phú Donald Trump

20161109-031312-507342162-republican-presidential-candidate-donald-trump-speaks_jpg_crop_promo-xlarge2_600x428

Chỉ cách đây không lâu, một tờ báo có tiếng của New York đã công bố hai danh sách trưng cầu về nhà doanh nghiệp đang được biết đến