cuộc đời thăng trầm của Donald trump

Cuộc đời ngoại hạng của Tổng thống Mỹ Donald Trump

trump_lwnq

Tập quán làm ăn của nhà họ Trump thu hút sự chú ý lớn hơn khi Bộ Tư pháp cáo buộc họ phân biệt đối xử với những người