học hỏi bài học tiếp thị từ Donald trump

6 bài học tiếp thị đáng phải học hỏi từ tân tổng thống Donald Trump

Donald Trump & LaLa Anthony Visit "FOX And Friends"

Trong suốt thời gian tranh cử, Trump thường xuyên đưa ra những tuyên bố gây sốc như cấm cửa người Hồi giáo vào Mỹ hay xây dựng bức tường