học tiếng Anh

Hãy học tiếng Anh qua những câu nói bất hủ của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump

media_xll_8456314

Đây có lẽ là câu nói đánh giá đúng nhất về kết quả bầu cử vừa qua. Ngay từ lúc bắt đầu, Trump luôn bị đánh giá thấp hơn